Загрузка...

ოლიგოფრენიის გამომწვევი მიზეზები, სიმპტომები და მიმდინარეობა


ოლიგოფრენია არის სიცოცხლის პირველი სამი წლის განმავლობაში შეძენილი ან თანდაყოლილი ჭკუასუსტობა, რომელიც ფსიქიკის, უმეტესად ინტელექტის განუვითარებლობაში გამოიხატება.
ოლიგოფრენია ზოგადი განუვითარებლობის ნიშნებით განსხვავებულია დემენციისგან, რომელიც არის შეძენილი ჭკუასუსტობა, იმით რომ ამ უკანასკნელის შემთხვევაში შეინიშნება ფსიქიკური ქმედების მოშლილობა.
ოლიგოფრენია ონტოგენეზის დარღვევასთან დაკავშირებული დაავადებაა.ეს არის მთელი ორგანიზმის ანომალია.მისი სხვა კლინიკურად არაერთგვაროვანი და განსხვავებული დაავადებების ჯგუფებთან საერთო დამაკავშირებელი ნიშნებია: 1.თანდაყოლილი ან ადრეულ ასაკში შეძენილი განუვითარებლობა და ინტელექტუალური უკმარისობა.2.პროგრესირების არარსებობა.
გარკვეული ასაკის მიღწევების დროს მოსალოდნელია ასაკობრივი კრიზისებისა და სხვა ფაქტორების გავლენით მდგომარეობის კომპენსაცია, დეკომპენსაცია და სხვადასხვა პათოლოგიური რეაქციები.
ყველა სახის თანდაყოლილი ან შემდეგში შეძენილი დაავადებები, რომლებიც განიცდიან პროგრესირებას არ მიეკუთვნებიან ოლიგოფრენიას.არიან გონებრივად ჩამორჩენილები, რაც განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორებით, არსებობს მეტყველების დარღვევები, სხვადასხვა ფიზიკური დეფექტი და სხვა, მაგრამ მიმდინარეობს პროგრესირება, რაც არ ახასიათებს ოლიგოფრენიას.
გონებრივ ჩამორჩენილობის კრიტერიუმს ადგენენ ინტელექტის რაოდენობრივი შეფასებით სტანდარტული ფსიქოლოგიური ტესტების საშუალებით.
IQ-ინტელექტის კოეფიციენტი.
მსუბუქი გონებრივი ჩამორჩენილობა-IQ=50-70;
საშუალო სიმძიმის გონებრივი ჩამორჩენილობა-IQ=35-50;
მკვეთრად გამოხატული გონებრივი ჩამორჩენილობა-IQ=20-35;
ღრმა გონებრივი ჩამორჩენილობა- IQ<20.

ოლიგოფრენიის მიზეზები:

1. პირველ რიგში ეს განპირობებულია მემკვიდრეობითი ფაქტორებით.მათ შორის-მშობლების გენერაციული უჯრედების პათოლოგიებით;ჭეშმარიტი თუ ცრუ მიკროცეფალიები;ქსეროდერმული ფორმები; ენზინოპათიური ფორმები, რაც ცილების, ნახშირწყლების, ლიპიდებისა და სხვა ნივთიერებათა ცვლის მოშლით არის განპირობებული.
2.მუცლადყოფნის პერიოდში ჩანასახისა და ნაყოფის სხვადასხვა ფაქტორებით დაზიანება.
3.სიცოცხლის პირველი 3 წლის განმავლობაში მავნე ფაქტორების ზემოქმედება.
უმრავლეს შემთხვევაში გონებრივი ჩამორჩენილობის მიზეზები გაურკვეველია.სიმპტომები და მიმდინარეობა:1. ტოტალური ხასიათის ჭკუასუსტობა.დეგრადირებული არის არამარტო შემეცნებითი უნარი არამედ მთლიანად პიროვნება.
2. მარტო ინტელექტსა და აზროვნებაში არ ვლინდება, ავადმყოფს აქვს ზოგადად დარრვევა სხვა ფსიქიკური ფუნქციებისაც: აღქმა, მახსოვრობა, ყურადღება, მეტყველება, ემოცია და სხვ.
იტვირთება...
loading...
აზროვნების განუვითარებლობა ძირითადად თავს იჩენს ადრეულ სკოლამდელ ან
სასკოლო ასაკში, ხოლო მანამდე უპირატესად შეიმჩნევა ფსიქიკური მოქმედების და მოტორული აქტივობის განვითარების ჩამორჩენა, მხედველობითი და სმენითი რეფლექსების დარღვევა, ემოციური რეაქციების ნაკლებობა
მოზარდებსა და ზრდასრულებში მკვეთრად გამოიხატება პიროვნული სტატუსის უმწიფრობაც.
გამოხატულია აღქმის უკმარისობა, აქტიური ყურადღების დარღვევა, შენელებული მახსოვრობა, მცირე სიტყვის მარაგი, მეტყველებაში მოჭარბებული შტამპები, დაუსრულებელი ფრაზები და ასე შემდეგ.
ოლიგოფრენიის დროს ხშირია არასპეციფიკური ნერვოლოგიური დარღვევები.ქალა-ტვინის ინერვაციისა და პირამიდული სისტემების მოშლა, ენდოკრინული უკმარისობა. თუ ანომალია განვითარებულია ჩანასახის მუცლადყოფნის პერიოდში, აღინიშნება განვითარების კიდევ სხვა ანომალიები და დისპლაზიები, რაც გამოხატულია თავის ქალას ზომებში, ყურის ნიჟარის, თვალების, ყბების, კბილების აგებულების და განლაგების ანომალიებით, თითის ფალანგების დამოკლებით, კურდღლის ტუჩით, გაპობილი სასით და სხვა. ასევე დამახასიათებელია შინაგანი ორგანოების განვითარების მანკები. ასევე ხშირია ფიზიკური განუვითარებლობა, სხეულის უპროპორციულობა, სასქესო ორგანოების განუვითარებლობა.

ოლიგოფრენიის კლასიფიკაცია:

ოლიგოფრენიის მრავალ კლასიფიკაციისაგან ყველაზე მეტად ნიშანდობლივია კლასიფიკაცია ჭკუასუსტობის გამოხატულობის მიხედვით.
განასხვავებენ 3 ფორმის გონებრივ ჩამორჩენილობას: დებილობას, იმბეცილობას და იდიოტიას.

1.იდიოტია

იდიოტია, ეს არის ფსიქიკური განვითარების ყველაზე დაბალი დონე (IQ<25).ამ დროს აზროვნება და მეტყველება თითქმის განვითარებული არ არის.ავადმყოფი გამოსცემს მხოლოდ ბგერებს, ან ცალკეულ სიტყვებს, არ ესმით მიმართვა, აქვთ ძალიან სუსტი აღქმები, არიან არაადეკვატურები.მათი ემოცია ძირითადად შემოიფარგლება მხოლოდ კმაყოფილებისა და უკმაყოფილების გამოხატვით.ასეთი ადამიანები არავითარ გააზრებულ ქმედებას ვერ ახორციელებენ, მათ დამოუკიდებლად დგომაც კი არ შეუძლიათ.არიან ნაკლებ მოძრავები და და ზოგჯერ კი მიდრეკილნი არიან სტერეოტიპული მოძრაობებისკენ. უკრავენ ტაშს, იქნევენ ხელებს და ა.შ.
ზოგიერთი გამოხატავს პერიოდულ აგრესიასაც.

2.იმბეცილობა

იმბეცილობა არის გონებრივი ჩამორჩენილობის საშუალო დონე (IQ=25-50). მეტყველება და სხვა ფსიქიკური ფუნქციები იდიოტიასგან განსხვავებით, იმბეცილს არ შეუძლია სწავლა. ასრულებს მხოლოდ ელემენტარული ხასიათის თვითმომსახურებას. წარმოთქვამენ მხოლოდ ძალიან მარტივ ფრაზებს, მათი ლექსიკონი 200-300 სიტყვით შემოიფარგლება, თუმცა ინფორმაციის განსაზღვრული მარაგი გააჩნიათ და შეუძლიათ ჩაბმა ჩვეულ საყოფაცხოვრებო პირობებში.გააჩნიათ კარგი მექანიკური მახსოვრობა, და ამჟღავნებენ ელემენტარულ ცოდნას, რომელსაც ძირითადად შტამპების სახით იყენებენ. ზოგს შეუძლია დათვლა, ზოგიერთი ასოს ცნობა. ითვისებენ მარტივად შესასრულებელ სამუშაოებს.აქვთ ადეკვატური რეაქციები დატუქსვასა და შექებაზე. არ აქვთ ინიციატივისა და დამოუკიდებლობის უნარი და მთლიანად სხვებზე არიან დამოკიდებულნი. ისინი მუდმივ მეთვალყურეობას და მზრუნველობას საჭიროებენ.

3.დებილობა

დებილობა არის მსუბუქი გონებრივი ჩამორჩენილობა (IQ=50-70).
დებილები იმბეცილებზე მეტი ადეკვატურობით და დამოუკიდებელი ქცევით გამოირჩევიან.
მსუბუქი დებილობა ძნელად განსხვავდება ნორმის ქვედა ზღვარზე მდგომი ფსიქიკისგან .
იმბეცილებისგან განსხვავებით დებილებს ზოგჯერ საკმაოდ კარგად განვითარებული მეტყველება გააჩნიათ, ქცევის დამოუკიდებლობით და ადეკვატურობით გარკვეულწილად ინიღბება აზროვნების სისუსტე, მაგრამ კვლევა და დაკვირვება ავლენს მას.დებილებს განყენებული აზროვნება, ცნებების განზოგადება არ შეუძლიათ.

განვიხილოთ ოლიგოფრენიის ცალკეული ფორმები:

ჭეშმარიტი( პირველადი)

ჭეშმარიტი, მემკვიდრეობითი მიკროცეფალია იშვიათად გვხვდება.თავის ქალის პატარა ზომის გარდა უპროპორციულობა გამოხატულია სხეულის სხვადასხვა ფორმებში. აღინიშნება თავის ქალის აშკარა განუვითარებლობა ქალას სახის ნაწილთან შედარებით.გამოხატულია წაგრძელებული თავის ქალა, დაბალი შუბლი, ზედმეტად განვითარებული წარბების ზემოთა რკალი.
ინტელექტუალური უკმარისობა იმბეცილისა და იდიოტის მსგავსია. ავადმყოფი ემოციურად აქტიურია, ახასიათებს მიმბაძველობა და დამაჯერებლობა.

ცრუ (მეორეული), ცერებროპათიური მიკროცეფალია

ცრუ (მეორეული)ცერებროპათიური მიკროცეფალია განპირობებულია მუცლადყოფნის პერიოდში ნაყოფის დაზიანებით.განუვითარებლობის ნიშნებთან ერთად მათ ხშირად ახასიათებთ კეროვანი ნევროლოგიური სიმპტომები, კრუნჩხვითი გულყრები.ამ შემთხვევაში ქალას დეფორმაცია უფრო ღრმაა და დისპლასტიკურ აღნაგობასთანაა შერწყმული.
ჭეშმარიტი და ცრუ მიკროცეფალიები ერთმანეთისგან მკვეთრად არ განსხვავდებიან.

ქსეროდერმული ოლიგოფრენია ანუ რადის სინდრომი

ქსეროდერმული ოლიგოფრენია იშვიათი ანომალიაა, მას ახასიათებს ოლიგოფრენიისა და იქთიოზის თანხვედრა. კანი იფარება თევზის ქერცლის მსგავსი მშრალი ქერცლით, რომელიც ადვილად მოსაშორებელია. იქთიოზის მძიმე ფორმის შემთხვევაში ბავშვები მალე ასრულებენ სიცოცხლეს. ხშირად ამ ყველაფერს თან კრუჩხვითი გულყრებიც ერთვის. იქტიოზი ზოგჯერ ჭკუასუსტობის გარეშეც მიმდინარეობს.

ფენილკეტონურია

ფენილკეტონურია დაკავშირებულიაფენილალანინის ცვლის დარღვევასთან. ჭკუასუსტაობა დეპიგმენტაციასთან არის შერწყმული, აღინიშნება ალბინიზმი, მეტისმეტად ბაცი ფერის თვალები დატმა.10-დან დაახლოებით 3 შემთხვევაში ავადმყოფს ახასიათებს კრუნჩხვითი გულყრები.თავის ქალის ტვინისმიერი ნაწილი სუსტად განვითარებულია.ზოგიერთ ავადმყოფს აღენიშნება ეპიკანტი, ეს არის ვერტიკალური ან ნახევარმთვარის ფორმის კანის ნაოჭი თვალის შიგნით), ჰიპერტელორიზმი-გაზრდილია თვალის კაკლების შიგნითა ზედაპირის დაცილება. ავადმყოფს ახასიათებს სპეციფიკური სუნი (მგლის, თაგვის). დადის უხერხული მანერებით. კუნთოვანი ტონუსი შეცვლილია. ჭკუასუსტობა მკვეთრად გამოიხატება, რაც ჩვილ ასაკშივე ვლინდება.

ჰომოცისტეინურია

ჰომოცისტეინურია მეთიონინის ცვლის დარღვევას უკავშირდება. აღსანიშნავია ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხება, კრუნჩხვები, კუნთოვანი სისუსტე. გამოხატულია თვალისმიერი სიმპტომები: ბროლის ექტოპია, კატარაქტა, ბადურა გარსის დეგენერაცია და სხვ.

მარფანის სინდრომი

მარფანის სინდრომი განვითარების იშვიათი ანომალიაა. ახასიათებს შემაერთებელი ქსოვილის დაზიანება, ჩონჩხის არასწორი პროპორციები, სკოლიოზი, გრძელი კიდურები, გრძელი დათხელი (ობობას)თითები. ასევე ამ ყველაფერს თან ერთვის გულ-სისხლძარღვთა სისტემისა და თვალის ანომალიები.

გალაქტოზემია, ფრუქტოზურია და სუკროზურია

მიეკუთვნება ნახშირწყლოვანი ცვლის ენზიმოპათიებს. მისი სიმპტომებია: ფაღარათი, ჰიპოტროფია და სხვა ისეთი დარღვევები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში სიკვდილს იწვევს.მკვეთრად არის გამოხატული ფსიქიკური განუვითარებლობა, ზოგჯერ თან ახლავს კრუნჩხვითი გულყრები.

ლორენსის დაავადება(მუნ-ბარდე-ბილდის სინდრომი)

ის მემკვიდრეობითი ოლიგოფრენიის იშვიათი გამოვლინებაა. ახასიათებს 5 ძირითადი სიმპტომი:
1.ჰიპოგენიტალიზმი;
2.სიმსუქნე;
3.მხედველობის დარღვევები;
4.სინდაქტილია(ხელის ან ფეხის თითების შეზრდა);
5.პოლიდაქტილია (ზედმეტთითობა).
ასევე ახასიათებს საკმაოდ მაღალი ხარისხის ფსიქიკური განუვითარებლობა.

ოლიგოფრენია მსხვრევადი X ქრომოსომით

ანუ მარტინ-ბელის სინდრომი. ადრე ამ დაავადებას უწოდებდნენ ოლიგოფრენიას მარკერული X ქრომოსომით. დაუნის სინდრომის შემდეგ მარტინ-ბელის სინდრომი გონებრივი ცამორჩენილობის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა და ვაჟებში უფრო ხშირია(2-3 ჯერ), ვიდრე გოგონებში. ამ სინდრომით დაავადებულებს სპეციფიკური გარეგნობა აქვთ: გრძელი სახე, წინ წამოწეული შუბლი, წინ წამოწეული ნიკაპი, სახის ჰიპოპლაზია, მაკროცეფალია, სქელი ტუჩები, ქვედა ტუჩი ხშირ შემთხვევაში გადმობრუნებულია, დიდი ყურები და კიდურები. ახასიათებთ ასევე მეტყველების ღრმა განუვითარებლობა. ხშირია აუტიზმი და ფსიქოზი.

დაუნიზმი

დაუნის დაავადებაც ოლიგოფრენიების ჯგუფს მიეკუთვნება და ქრომოსომის ანომალიით არის გამოწვეული(21-ე ქრომოსომის ტრისომია). ნიშანდობლივია ის ფაქტორი, რომ რაც უფრო მეტია დედის ასაკი ორსულობისას, მით უფრო მეტია დაუნის სინდრომთ დაავადებული ბავშვის დაბადების ალბათობა. ამ დაავადების დროს ბავშვები გამოირჩევიან დაბალი ტანით, ბრტყელი სახით, თვალების მონგოლოიდური ჭრილით, ღია პირით.ასევე დამახასიათებელია ბრაქიცეფალია, ბრტყელი კეფა, თაღისებური სასა, კბილების ანომალია, დეფორმირებული ყურები, მოკლე კიდურები, იშვიათი და მშრალი თმა.პიგმენტური ლაქები, გულის მანკი, თორმეტგოჯა ნაწლავის შევიწროება, კატარაქტა, მწვავე ლეიკემია, ეპილეფსია, ნაკლებად მეტყველი სახე და არაადეკვატური, მოუხერხებელი მოძრაობები.
100-დან 75 შემთხვევაში გონებრივი ჩამორჩენილობა იმბეცილობას აღწევს, 20-ში იდიოტიას და 5-ში დებილიზმს.

შერეშევსკი-ტერნერის სინდრომი

ის მარტო ქალებისთვის არის დამახასიათებელი და განპირობებულია ერთი X ქრომოსომის უკმარისობით.10-დან 5 შემთხვევაში აღინიშნება გონებრივი ჩამორჩენილობა.ძირითადი სიმპტომებია: განვითარების მანკი, დაბალი ტანი, დაბალი მსხვილი კისერი, დეფორმირებული და ჩვეულებრივზე დაბლა მდებარე ყურები, კანის ჰიპერპიგმენტაცია, დაქვეითებული მხედველობა და სმენა, სქესობრივი ინფანტილიზმი და უნაყოფობა.

კლაინფელტერის სინდრომი

ეს მხოლოდ მამაკაცებისთვის არის დამახასიათებელი და განპირობებულია ქრომოსომების საერთო რიცხვის მატებით(47, 48 და მეტი) ზედმეტი X ქრომოსომის გამო. ამ დროს აღინიშნება სათესლე ჯირკვლების განვითარების დარღვევა. მისი ძირითადი სიმპტომებია: აზოოსპერმია, გინეკომასტია დამახასიატებელი თმიანობით, ასტენიური აგებულება, გრძელი კიდურები, საჭურისისებრი ხმა, რაც გამოწვეულიოა ანდროგენების უკმარისობის გამო. ხშირია სომატური დარღვევებიც.დებილიზმი სხვადასხვა ხარისხისაა.

ზედმეტი ქრომოსომის სინდრომი XYY

ზედმეტი ქრომოსომის სინდრომი გვხვდება მხოლოდ მამაკაცებში.ახასიათებს სხვადასხვა თანდაყოლილი ანომალია, მაღალი ტანი, უნაყოფობა, ჰიპოგონადიზმი, გონებრივი ჩამორჩენილობა, შიზოფრენია, აგრესია, აფექტისკენ მიდრეკილება. ფსიქიკური განუვითარებლობა სუსტად არის გამოხატული.

რუბეოლური ოლიგოფრენია

რუბეოლურ ოლიგოფრენიას ინფიცირებული დედისგან წითურას ვირუსით ჩანასახის დაზიანება განაპირობებს.ის ხშირია 5-9 კვირის ორსულებში.გამოხატულია წკუასუსტობა, რომელსაც ერწყმის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და სმენითი აპარატის განვითარების მანკები.ხშირად გამოხატულია კბილების დეფექტი, ჩონჩხისა და შარდ-სასქესო ორგანოების განვითარების მანკი. ავადმყოფი მიდრეკილია აღგზნებადობისა და იმპულსურობისაკენ.

თანდაყოლილი სიფილისით განპირობებული ოლიგოფრენია

ის ხშირად გამოწვეულია ნაყოფის სპეციფიკური დაზიანების შედეგად.ჭკუასუსტობის ნიშნები ადრეულ ეტაპზე ვლინდება. ხშირია გრძნობათა ორგანოების, შინაგანი ორგანოების და ძვლების სპეციფიკური დაზიანებები.დამახასიათებელია თავის ქალას, კბილების დეფორმაცია, უნაგირა ცხვირი, დეფორმირებული კიდურები და სხვა.სისხლისა და თავ-ზურგის ტვინის სითხის სპეციფიკური ცვლილებები მნიშვნელოვანია.

ტოქსოპლაზმოზით განპირობებული ოლიგოფრენია

ამ დროს ჭკუასუსტობას თან ახლავს მხედველობის დაზიანებები, ჰიდროცეფალია და კრუნჩხვითი გულყრა.აღინიშნება თავის ქალის დეფორმაცია, სახის ძვლების ასიმეტრია, ყურის, სასის, კბილების სხვადასხვა ანომალიები.ფსიქიკური განუვითარებლობა ღრმა იმბეცილობამდე ან იდიოტიამდე აღწევს.დიაგნოსტიკისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს თვალის ფსკერის გამოკვლევას, თავის ქალის რენტგენოგრაფიას და ლაბორატორიულ მონაცემებს.

ჰიპოთირეოიდული ოლიგოფრენია (კრეტინიზმი)

განპირობებულია ენდოკრინული დარღვევებით. ეს არის ჭკუასუსტობის ხშირი ფორმა.არსებობს ორი სახის კრეტინიზმი:1.თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი, რომელიც მუცლადყოფნის პერიოდში ვითარდება საკვებში იოდის უკმარისობის გამო 2.სპორადული კრეტინიზმი, რომელიც გამოწვეულია ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების სინთეზის მემკვიდრეობითი დეფექტით.
ენდემური და თანდაყოლილი კრეტინიზმი ერთმანეთის მსგავი გამოვლინებებით ხასიათდება. კრეტინიზმის ძირითადი ნიშანი არის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური განვითარების შეფერხება და ლორწოვანის შეშუპება.
გამოხატულია სხეულის დისპროპორცია:გრძელი ტანი, მოკლე კიდურები ფართო მტევნებიტ და ტერფებით, წვივების გამრუდება, სასქესო ორგანოების განუვითარებლობა და მეორეული სასქესო ნიშნებით, ლორწოვანას შეშუპება, რომელიც გამოიხატება სახესა და კისერზე. ფარისებრი ჯირკვალი შეიძლება იყოს სემცირებული ან გადიდებული ჩიყვის ხარჯზე. ავადმყოფს აქვს ბრაქიცეფალია, დაბალი შუბლი, პატარა, ფართო და ჩავარდნილი ცხვირი, დეფორმირებული კბილები და ყურები, სქელი ტუჩები და იმდენად დიდი ენა, რომ პირში არ ეტევა, იშვიათი და მშრალი თმა, დაბალი ხმა.ახასიათებს ძილიანობა, წნევის დაქვეითება, მუცლის შებერილობა, შეკრულობა, ჭიპის თიაქარი.

ახალშობილთა ჰემოლიზური დაავადებებით განპირობებული ოლიგოფრენია

ის ვითარდება დედის და ნაყოფის სისხლის იმუნოლოგიური შეუთავსებლობის, რეზუს-კონფლიქტის საფუძველზე. რის შედეგადაც ხდება ახალშობილის ერითროციტების ჰემოლიზი და ვითარდება ჰიპერბილირუბინემია, რაც თავის ტვინის დაზიანებას იწვევს. ახასიათებს მოძრაობის დარღვევები, ყრუმუნჯობა. ჭკუასუსტობა, თუმცა ღრმა ჭკუასუსტობა იშვიათია.

ნაყოფისა და ახალშობილის ასფიქსიით ან ტრამვით განპირობებული ოლიგოფრენია.

ამ შემთხვევაში ჭკუასუსტობას თან ერთვის ნევროლოგიური სიმპტომები, ასტენიური მოვლენები, ფსიქოპათიური ქცევები, კრუნჩხვითი გულყრებიც კი.

ადრეული პოსტნატალური ინფექციით და ტრამვით განპირობებული ოლიგოფრენია

მათ რამდენიმე თავისებურება ახასიათებთ.აღინიშნება ოლიგოფრენიის თანმდევი პათოლოგიები და ასევე სხვადასახვა ორგანოების მანკები. ხშირია ნევროლოგიური, დიენცეფალური და ჰიპერტენზიული სიმპტომები. ავადმყოფს შრომის უნარი მკვეთრად დაქვეითებული აქვს.

ბავშვთა ცერებრულ დამბლასთან თანმხვედრი ოლიგოფრენია

ცერებრული დამბლის 10-დან 6 შემთხვევაში ვხვდებით მასთან შერწყმულ ოლიგოფრენიას, რაც სხვადასხვა ხარისხით არის გამოხატული.ავადმყოფი გამოირჩევა მოუსვენრობით და ემოციურობით. ასევე შესამჩნევია შენელებული რეაქციები, ერთი საქმიდან მეორეზე გადართვის გაძნელება და სხვა.მკურნალობა და პროფილაქტიკა
ოლიგოფრენიის მკურნალობა პირობითად იყოფა სპეციფიკურ, სიმპტომურ და კორექციულ(სამკურნალო-პედაგოგიურ) მკურნალობად.
სპეციფიკური მკურნალობა უტარდება შემდეგი სახის ოლიგოფრენიის დროს:თანდაყოლილი სიფილისი, ტოქსოპლაზმოზი და სხვ.
ეფექტურია დიეტათერაპია იმ შემთხვევაში, თუ ოლიგოფრენია მეტაბოლიზმის დარღვევასთან არის კავშირში.
თერაპია რომ იყოს ეფექტური, მნიშვნელოვანია მკურნალობა დაწყებული იქნას დროულად და სწორად.
სიმპტომური მკურნალობის დროს მიმართავენ გამწოვ, გამაჯანსაღებელ, კრუნჩხვებსაწინააღმდეგო, სედაციურ თერაპიას.ასევე უნიშნავენ მედიკამენტებს, რომლებიც ასტიმულირებენ ფსიქიკურ განვითარებას.
კორექციული სამკურნალო-პედაგოგიური ღონისძიებები მოიცავს ოლიგოფრენოპედაგოგიკას, შრომის შესწავლას და პროფესიული უნარ-ჩვევების დაუფლებას.ეს ძალიან მნიშვნელოვანია!
რაც შეეხება პროფილაქტიკას, დღესდღეობით ოლიგოფრენიის პირველადი პროფილაქტიკის შესაძლებლობა გაფართოებულია.
რუბეოლური ოლიგოფრენიის პროფილაქტიკა გულისხმობს ორსულის წითურას დაავადებისგან დაცვას. ასევე მნისვნელოვანია ორსულის სიფილისზე, ტოქსოპლაზმოზზე, რეზუსკონფლიქტზე გამოკვლევა.
ასევე მნიშვნელოვანია მსობიარობის დროს და შემდგომ ახალშობილის ტრამვისა და დაინფიცირებისაგან დაცვა. დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე სოციალურ ღონისძიებებს, ორსულისა და ბავშვის გარემო პირობები უნდა იყოს შესაბამისი, რაც საჭიროა, ჯანმრთელი ბავშვის დაბადებისა და შემდგომში მისი ნორმალურ პირობებში გაზრდისთვის.
მოგეწონათ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სტატია? გააზიარეთ, რათა სხვებმაც ნახონ.
loading...
გააკეთეთ კომენტარი
მსგავსი სიახლეები


loading...
რედაქტორი გირჩევთ